PROGRES - Formularz zapisu na kursy językowe w S.P. nr 142 przy ul. Łupkowej 6
Informacje o dziecku
:
:
:
:
Dzień: Miesiąc: Rok:
Informacje o rodzicu/opiekunie
:
:
:
Ulica i nr domu:
Kod pocztowy:    Miasto:

Wprowadź adres do korespondencji

:
:
:
:
:
TAK NIE
:
Imię i nazwisko Numer telefonuSeria i numer dowodu tożsamości
1.
2.
3.
:
SP Łupkowa - kl. II (Wt 13:00 Czw 13:55)
SP Łupkowa - kl. V + VI (Wt 14:50 Czw 14:50)
:
:
przelew na konto
gotówka w siedzibie Progresu
:
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z postanowieniami niniejszej umowy i akceptuję jej brzmienie.


Szkoła Języków Obcych Progres, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 40, 42/632 88 97, 42/630 28 80, www.progres.edu.pl, info@progres.edu.pl