PROGRES - Formularz zapisu na kursy językowe w S.P. nr 11 przy ul. Hufcowej 20
Informacje o dziecku
:
:
:
:
Dzień: Miesiąc: Rok:
Informacje o rodzicu/opiekunie
:
:
:
Ulica i nr domu:
Kod pocztowy:    Miasto:

Wprowadź adres do korespondencji

:
:
:
:
:
TAK NIE
:
Imię i nazwisko Numer telefonuSeria i numer dowodu tożsamości
1.
2.
3.
:
Sp Hufcowa-gr.1- klasa III A/C/D (pn12:55,śr13:50)
Sp Hufcowa-gr.2- klasa III A/C/D (pn13:50,pt12:55)
Sp Hufcowa-gr.3- klasa III A/B/C (śr12:55,pt11:50)
Sp Hufcowa-gr.4- klasa V-VII (śr 14:40,pt 13:50)
:
:
przelew na konto
gotówka w siedzibie Progresu
:
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z postanowieniami niniejszej umowy i akceptuję jej brzmienie.


Szkoła Języków Obcych Progres, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 40, 42/632 88 97, 42/630 28 80, www.progres.edu.pl, info@progres.edu.pl